Isparta İl Koordinatörlüğü

TKDK ‘dan ISPARTA EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK!!!


Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü, IPARD II 3. Başvuru Çağrı Dönemi projelerinin sözleşme imzalama sürecinde sona gelindi.
302- Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme ve 101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar olmak üzere İki ana başlıkta projelerin kabul edildiği bu çağrı döneminde  sözleşme süreci tamamlanması ile birlikte ;
Toplam Yatırım Tutarı 19,5 milyon TL olan 26 proje  destek kapsamına alınacaktır.
Yatırım sonunda bu projelere 10,5 milyon TL hibe destek verilecek.
Projelerin sektörel dağılımı ise şöyle;

Süt Hayvancılığına Yönelik Tarımsal İşletmeler     : 3
Besi Hayvancılığına Yönelik Tarımsal İşletmeler    : 1
Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim, İşleme, Pazarlama   : 10
Mantarcılık Tesisleri   : 1
Arıcılık   : 2
Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler Tesisleri   : 3
Kırsal Turizm     : 3
Kültür Balıkçılığı Üretim Tesisleri    :1
Makine Parkları   :1
Yenilenebilir Enerji   Yatırımları  :1
 
Proje sahiplerinin yarısından fazlasını  (17) genç yatırımcılar (40 yaşın altında) oluşturmaktadır.
2019 yılı içinde tamamlanması öngörülen bu yatırımlar sonunda 100 yeni istihdam sağlanacaktır.
Bu güne kadar Isparta’ya değişik sektörlerde, AB standartlarına uygun, modern, işletmeler kazandıran TKDK, Isparta’ ya yapılacak yatırımların lokomotifi olmaya yeni değerler kazandırmaya devam ediyor.

Cimer