Isparta İl Koordinatörlüğü

DOLANDIRICILIK UYARISI


Kurumumuzun adı ve/veya bilgi ve belgeleri kullanılmak suretiyle çeşitli dolandırıcılık teşebbüslerinde bulunulduğuna ilişkin vatandaşlarımız tarafından, Kurumumuz ihbar ve şikâyet hattına ulaşılmaktadır. Söz konusu teşebbüslerde; vatandaşlarımıza "hibe kazandınız" denilerek buna karşılık ücret talep edildiği veya "Kurumumuza proje sunan yatırımcıların tedarikçisi/yüklenicisi olacağı teklif edilerek bu iş karşılığında oluşacak masraf ve komisyon adı altında ücret talep edildiği" tespit edilmiştir.

Kurumumuzdan bilgi ve/veya doküman almak isteyen kişilerden hiçbir şekilde para talep edilmemektedir. Kurumumuzun bu şekilde bir uygulaması bulunmamakta olup; uzmanlarımız tarafından tüm bilgilendirmeler ücretsiz yapılmakta, dokümanlar ücretsiz olarak dağıtılmakta veya kurumumuz www.tkdk.gov.tr web adresinden kolayca ulaşılmaktadır.
  Ayrıca başvuru, sözleşme, zeyilname vb. süreçlerin hiçbirisi ücret karşılığı yapılmamaktadır. Bu tür bir uygulama ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeden ilgili birimlere suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Cimer