Isparta İl Koordinatörlüğü

HIFZISSIHHA KURUL KARARI COVİD-19 HASTALIĞININ YAYILMASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER (GENEL TEDBİRLER)


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Öte yandan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve kararlar alınmaktadır.
 
Gelinen aşamada; Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşağıda belirtilen kararların alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede, 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde;
 
1- İlimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik olarak da İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/06/2020 tarih ve 2020/54 sayılı Kararı ile her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 27/08/2020 tarih ve 78 sayılı Kararı ile 16.00-19.00 saatleri arasında şehiriçi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına ve saat 18.00’den sonra AVM’lere girmelerinin kısıtlanması kararının kaldırılmasına,
 
2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
 
Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;
 
a) Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlilerinin,
 
b) İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının saat kısıtlamasından muaf tutulmasına,

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 
3- a) Vatandaşlarımızın İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve
AVM’lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde,
Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde
görevlendirdiği görevlilerce yapılmasına,
 
b).HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık
Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından
HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına,
 
c) HES kodu ‘’Riskli’’ görülen kişilerin binalar ile AVM’lere alınmamasına ve kolluk
kuvvetine bildirilmesine,
 
4- İl giriş-çıkışlarında tüm araçlarda (özel araçlar dahil) seyahat edenlerin izolasyonda
olup olmadığının sorgulanmasına,
 
5- İlimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Kafeler Bölgesi, pazar yerleri,
açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önlerinde bekleme yada hareket
halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına,
 
6- Çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri
mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme
yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak
şekilde düzenlenmesine,
 
7- İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle
oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 10.11.2020

KAYNAK
Cimer