Isparta İl Koordinatörlüğü

SATIŞ İLANI


PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI
 
 
Dosya No: 2018/08
 
 
         Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K kapsamında haczedilen ekli listede cinsi, özelliği, miktarı, muhammen bedeli ve bulunduğu yer yazılı menkul malların TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü Eğirdir Yolu Üzeri İl Özel İdare Yerleşkesi Merkez/Isparta adresinde bulunan TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü hizmet binasında PAZARLIK usulü ile satışı yapılacaktır. 01/09/2021 tarihinden itibaren teklifler alınacak olup; 18/10/2021 Pazartesi günü, saat 17.30 ’da teklif verme işlemi kapatılacaktır.
 
             1 ve 2 No’lu taşınırlar TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü hizmet binasında bulunmakta olup; dosya numarası ile müracaat edilmesi halinde alıcılara gösterilecektir. Menkul mallar, yerinde görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Menkul malların satışı halinde KDV ve Damga vergisi alıcıya ait olup satış bedeli peşin olarak ödenecektir. Satışa iştirak eden alıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Teklif vereceklerden gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Satışı yapılan menkul mallar satışın kesinleştiği tarihten sonra teslim edilir. Satış komisyonu teklif edilen bedeli uygun bulmaz ise satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile TKDK Isparta İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir. 01/09/2021.
 
Satış İlanı Metine Ulaşmak İçin Tıklayın
Cimer