Isparta İl Koordinatörlüğü

KONAKLAMA TESİSİ İÇEREN YATIRIMLAR İLE İLGİLİ İSTİSNA UYGULAMASININ SONLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU


2020 yılı içerisinde yaşanan pandemi kısıtlamalarının yararlanıcılarımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü, Konaklama Tesisi içeren alt sektörlerde, desteklenmek üzere seçilmiş ve ödemesi gerçekleştirilmemiş IPARD II yararlanıcılarımıza “destek alabilmeleri için TKDK tarafından belirlenmiş gerekli tüm şartları sağlamak ve yatırımını fiziksel olarak tamamlamak koşuluyla Turizm İşletme Belgesi’ ni hibe ödemelerini almalarını müteakip en geç 1 (bir) takvim yılı içerisinde (uygulama sonrası dönemde) Kurumumuza teslim edebilmeleri” yönünde ilgili Makamlarca onaylanmış bir istisna uygulanmıştır.

Ülkemizde pandemi kısıtlamalarının yetkili makamlarca büyük oranda kaldırılması ve ilgili belgeyi düzenleyen yetkili idarenin normal kontrol sürecine dönmesinden dolayı, yukarıda kapsamı belirtilen istisna uygulaması 31.12.2021 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır. 31.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar istisna uygulaması kapsamında gerekli şartları sağlayarak ödeme talep paketi sunan ilgili yararlanıcılar istisna uygulamasından yararlanılabilecektir.

01.01.2022 tarihinden itibaren Kurumumuz mevcut prosedürleri gereği Konaklama Tesisleri içeren alt sektörler kapsamında yatırımları bulunan yararlanıcılar Turizm İşletme Belgesi’ ni ödeme talep paketi ile ödeme öncesi dönemde Kurumumuza sunmakla yükümlüdürler.

Kamuoyuna duyurulur.