Isparta İl Koordinatörlüğü

IPARD II PROGRAMI 11. ÇAĞRI ÖN İLANI TEKNİK PROJE KAPSAMINDA UYGULANACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER


ÖN İLANI YAYIMLANAN 11. ÇAĞRI 302 - ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ TEKNİK PROJE KAPSAMINDA  UYGULANACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER

1.  “302 tedbiri kapsamında; işleme ve pazarlama faaliyetlerini içeren alt sektörlerde ve sera vb. kapalı alanlarda üretim olması durumunda,  yatırımın kapasitesi ve tam zamanlı çalışan sayısı ile orantılı büyüklükte mekân gerekliliklerinin göz önünde bulundurulması önceliğini korumakla birlikte, ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvalet, banyo vb. unsurları içeren idari binaların toplam brüt alanı 250 m2’yi geçemez.

2. 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında;

.  “Projede konaklama tesisi bünyesinde yapılacak, sadece yatak odası ve mutfak nişi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 40 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”

.  “Projede konaklama tesisi bünyesinde yapılacak birden fazla odaya ve mutfak nişi, banyo tuvalet mahallerine sahip konuk odalarının balkon gibi tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 50 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”

.  “Projede kendi başına yapılacak villa bungalov benzeri tek veya çok katlı konuk binalarının tüm mahaller dâhil toplam kapasitesi 80 m2’yi aşmamalıdır. Mahallerin (balkon dahil) alanları hesaplanırken her mahallin içten içe, duvarlar hariç olarak, kullanılabilir alan ölçüleri esas kabul edilecektir.”    

3. “302-1-4 Fide ve Fidan alt sektörü kapsamında; muz fidesi üretimi yapan işletmelerde sera yüksekliği 5 metreyi geçemez.   

4. 302-7 Yenilenebilir Enerji sektörü kapsamında; uygun yararlanıcılar kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımı yapabilirler. Bu şartı sağlamayan başvurular uygun kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tüketim tesisi ile üretim tesisi aynı gerçek/tüzel kişiye ait olmalıdır. Sözleşme öncesi yerinde kontrol aşamasında, Kurumun gerekli görmesi halinde,  tüketime ilişkin ilave bilgi / belge (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve gerekli diğer resmi belgeler ile ilgili tesise ait fotoğraflar vb.) talep edilecek ve/veya tüketim tesisinde kontroller gerçekleştirilecektir.

Bu doküman bilgilendirme amaçlı olup, 11. çağrı kapsamında yayımlanacak olan “Başvuru Çağrı Rehberi” ve ilgili diğer dokümanlarda yer alan bilgiler esastır.

Cimer