Isparta İl Koordinatörlüğü

BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE !!!


Başvuru sahiplerinin dikkatine;

11. Çağrı döneminde yatırım uygulama süresi ile ilgili değişiklik bulunmaktadır. Söz konusu değişiklik Kurumumuz Başvuru Çağrı Rehberinde yayınlanmıştır. Ancak ilgili düzenlemenin yatırımcılarımızın dikkatinden kaçması ihtimaline karşın proje hazırlık aşamasında olan yatırımcılarımızın zamanında bilgilendirilmesinin fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

11. Çağrı dönemi Başvuru Çağrı Rehberi “Yatırım Uygulama Süresi” başlığı altında aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
 
“Başvuru sahibi yatırım uygulama süresi ile ilgili ayrıca aşağıdaki hususlara uymak zorundadır.
 
• Yalnızca makine ekipman alımı içeren projelerde yatırım uygulama süresi azami 12 ay olacaktır.

• Yapım işi söz konusu olduğunda uygun olan ve/veya olmayan yapım işi içeren yatırımlarda söz konusu yapım işlerine 3 ay içerisinde başlanmalıdır. Yatırıma başlamaktan kasıt, en az su basmanı seviyesine gelinmesidir. Mevsimsel şartlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar gibi nedenlerle yapım işinin 3 ay içerisinde başlamaması halinde, yararlanıcının talebi üzerine TKDK tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre yapım işlerinin başlaması için azami 3 ay ilave süre tanınabilecektir. Bu süre içerisinde de yapım işlerinin başlamadığının tespit edilmesi halinde sözleşme fesih işlemlerine başlanır.

•1 Aralık 2023 itibariyle IPARD Programının kapanacak olması nedeniyle yukarıdaki süre kısıtları dikkate alınarak, imzalanan sözleşmeye ait son ödeme talep paketi, en geç 01 Aralık 2023 tarihinde TKDK’ya sunulmalıdır. TKDK’nın bu süre üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.”

Koordinatörlüğümüzce 11. çağrı döneminde sözleşmeleri imzalanacak yatırımların uygulama döneminde yukarıda belirtilen takvime göre işlemler yürütüleceği hususu başvuru sahiplerine önemle duyurulur.

Cimer